0

€ 0,00

Er zitten geen artikelen in uw winkelwagen.

Noodverlichting Kopen | Nofire Brandbeveiliging | Noodverlichtingsarmaturen

Noodverlichting kopen? Voor een goed begrip van noodverlichting is het zinvol nader toe te lichten wat noodverlichting eigenlijk is en waar kunt u deze veilig en goedkoop kopen. Waar komt de terminologie vandaan, welke wetten doen een uitspraak over noodverlichting kopen en welke normen bestaan er binnen deze context? Nofire.nl Brandbeveiliging heeft ook een handig overzicht opgezet ten aanzien van normering, wetgeving en advies met betrekking tot noodverlichting. Op de overzichtskaart staan ook 3 eenvoudige stappen om een noodverlichtingsprojectie te maken.

Vluchtrouteverlichting? De vluchtrouteverlichting moet zeker stellen, dat de vluchtmogelijkheden goed kunnen worden herkend en op een veilige manier kunnen worden gebruikt. Vluchtrouteverlichting bestaat uit de vluchtwegverlichting (verlichting van de route zelf) en vluchtwegaanduiding. Vluchtwegaanduiding bestaat uit beeldtekens, de pictogrammen. Deze wordt in detail beschreven in de NEN 6088.

Anti-paniekverlichting? Deze verlichting dient paniek te voorkomen en personen in staat te stellen een plaats te bereiken waar de vluchtroute kan worden herkend.

Verlichting van werkplekken met verhoogd risico? Deze dient ervoor te zorgen dat personen, die door het wegvallen van verlichting in een mogelijk gevaarlijke situatie verkeren, voldoende licht hebben om een kritiek proces af te sluiten en aansluitend veilig te vluchten.

Bouwbesluit? Het Bouwbesluit bevat de minimum bouwtechnische voorschriften voor nieuw te bouwen bouwwerken. Deze voorschriften worden in de vorm van functionele en prestatie-eisen gesteld. In het Bouwbesluit zijn algemene eisen gedefinieerd ten aanzien van noodverlichting maar voor de uitvoering hiervan verwijst het naar de Gemeentelijke bouwverordening.


Gebruiksbesluit: Besluit brandveilig gebruik bouwwerken? Dit besluit is gebaseerd op de Model bouwverordening. In dit Besluit liggen voorschriften vast met betrekking tot het gebruik van bouwwerken uit oogpunt van brandveiligheid. In het Besluit wordt verwezen naar een aantal normbladen en voorschriften met betrekking tot noodverlichting. Dit zijn de NEN-EN 1838 en NEN 6088.

Arbo-wet? In het kader van de Arbo-wet is het Arbeidsomstandighedenbesluit van kracht. In dit besluit staat de veiligheid en gezondheid op arbeidsplaatsen centraal. Als gevolg van deze regelgeving berust bij de werkgever de verplichting hiervoor zorg te dragen. Zo dient deze onder andere te zorgen voor de aanwezigheid van vluchtwegen en nooduitgangen. Ook noodverlichting is in dit kader één van de noodzakelijke voorzieningen. Deze dient een veilig gebruik van de vluchtwegen en nooduitgangen mogelijk te maken.

Nofire.nl Brandbeveiliging is lid van de Nederlandse Vereniging van Fabrikanten van Noodverlichting (NVFN). Deze wordt gevormd door de toonaangevende noodverlichtingsfabrikanten op de Nederlandse markt. De juiste noodverlichting kopen? Vraagt het ons.

Meer weten? Vraag het ons!

Wilt u noodverlichting kopen? Wij kunnen ons voorstellen dat u na het lezen van deze website nog vragen heeft over uw specifieke situatie. De technische adviseurs van Nofire.nl vertellen u graag welke service voor uw situatie van toepassing is. Belt u gerust met de specialisten van Nofire.nl Brandbeveiliging via onze contactpagina, of kijk rustig en doelbewust rond op onze online webwinkel. Telefonisch contact? Tel. 0180 - 556 747