0

€ 0,00

Er zitten geen artikelen in uw winkelwagen.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1. toepasselijkheid
1.1 De algemene voorwaarden gelden voor alle produkten die u op nofire.nl aantreft.
1.2 Van de algemene voorwaarden kan worden afgeweken, dit moet dan door nofire.nl schriftelijk worden vastgelegd.
1.3 Bij een bestelling gaat u akkoord met de voorwaarden van nofire.nl.
1.4 Nofire.nl is niet aansprakelijk voor eventuele (tussentijdse) prijswijzigingen. Eventuele typefouten in het systeem staan niet garant voor levering van producten.

Artikel 2. totstandkoming (en beëindiging) van de overeenkomst
2.1 Een overeenkomst met nofire.nl komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging per e-mail is verzonden naar het door de klant opgegeven e-mail adres. Het is hierbij niet van belang of de order via de website of telefonisch is besteld.

2.2 De klant kan zijn bestelling ontbinden, dit moet binnen 24 uur na plaatsingsdatum, d.m.v. een e-mail te sturen naar info@nofire.nl.
2.3 Het product mag tot maximaal vijf dagen na aankoop worden geretourneerd indien verpakking en product in orginele staat en niet beschadigd. Hiervoor worden dan wel orderkosten (max 10% van faktuurwaarde) ingehouden. Het restant word teruggestort aan koper.

Artikel 3. prijzen, producten, aanbiedingen
3.1 Alle prijzen op nofire.nl zijn in euros en exclusief BTW, verwijderingsbijdrage en verzendkosten.
3.2 Producten (en speciale aanbiedingen) zijn leverbaar (geldig) zolang de voorraad strekt.
3.3 Producten blijven eigendom van nofire.nl tot ontvangst van betaling van datzelfde product.

Artikel 4. betaling
4.1 Bij bestellingen via nofire.nl kan op de volgende wijze worden betaald: - Contante betaling (afhalen, bezorgen door nofire.nl tegen afgesproken tarief) - Pin betaling (afhalen)
4.2 Verzendkosten zijn voor rekening klant, deze zijn: - bezorging door onze koerier : € 9,95.

Artikel 5. levering en leveringstijd

5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. nofire.nl streeft ernaar om de geplaatste bestelling + verzendkosten binnen 14 dagen te leveren.
5.2 Zodra de te leveren producten afgehaald zijn gaat het transportrisico over op de klant.

Artikel 6. retourneren
6.1 Het product mag tot maximaal vijf dagen na aankoop worden geretourneerd ( zie artikel 2.3 )
6.2 Bij retourneren zijn de portokosten evenals het verzendrisico voor retourzending voor eigen rekening consument. Na bezorging van uw bestelling heeft u maximaal vijf dagen de tijd om de artikelen te ruilen of te retourneren. Na afloop van dit termijn kan de koop niet meer ontbonden worden en is definitief. De goederen dienen in originele staat en verpakking teruggestuurd te worden.Onvoldoende of niet gefrankeerde retourzendingen worden niet door ons aangenomen, ongeacht de reden van het retourneren.

6.3 Terugbetaling in geval van retour gehaald/gebracht product vindt plaats binnen vijftien dagen.
6.4 Retourneren van impregneermiddelen is niet mogelijk. 

Artikel 7. garantie en aansprakelijkheid
7.1 Wij verlenen op de door ons geleverde goederen de garantie zoals deze door de leveranciers worden verleend. Na toekenning van de garantieschade door ons, is aan ons de keuze op welke wijze de schade hersteld wordt. Te weten herstellen van de schade, vervangen van het beschadigde onderdeel of het vervangen van het beschadigde product.
7.2 Bij herstellen van de schade, welke achteraf niet tot garantie terug te voeren blijkt, zullen de kosten volledig aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
7.3 Nofire.nl is nooit verplicht tot betaling van schadevergoeding (in welke vorm dan ook) aan de klant tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van winkel
7.4 Als nofire.nl om welke reden dan ook wel enige schade moet vergoeden, zal deze nooit hoger uitvallen dan het bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product.
7.5 In de volgende gevallen is er geen sprake van garantie:
- Als de slijtage van dat product als normaal beschouwd kan worden;
- Als de orginele factuur niet meer bestaat, is veranderd, onleesbaar is  gemaakt;
- Als gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
- Als beschadiging zijn ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid, of nalatig onderhoud.